Tofaş Dogan fiyatı

Tofaş Dogan taşıtların satış fiyatlarında yakınlarda ciddi bir indirim oldu. Bu markanın satış fiyatları ciddi derecede düştü diyebiliriz.

25.640,83 TL
Ortalama fiyat Son 6 ay
Tofaş Dogan fiyatı

Tofaş Dogan arabaların son 6 aydaki fiyatlarında istikrarlı bir indirim görüldü. Kasım ayında taşıt başı ortalama değer 43.240 TL. Aralık ayında ise değerler ciddi derecede 25.827 TL rakamına kadar inerek düştü. Sonraki (Ocak, Şubat) aylarda gözlemlenen önceki iki aya göre ortalama fiyat % -31 gibi ciddi bir indirim gösterdi. Son iki ayda, ortalama fiyat önceki 4 aylarındaki ortalama fiyatlara göre 29.200 TL değerinden 18.522,5 TL değerine % -37 ciddi şekilde indi.

Kayıt yılına göre fiyat

Grafik verileri
Ortalama fiyat Nisan
Kullanılan Tofaş Dogan araba sayısı
Kayıt yılı olan araba sayısı
13.062 TL
314
136
** Sıfır veya boş grafik verileri – güvenilir değerler için yetersiz sayıda bilgilerin olmasından dolayıdır.